Bán nhà 2 mặt tiền

2.900.000.000đ

Mặt tiền

7.500.000.000đ

Bán nhà

4.900.000.000đ

Bán nhà

6.100.000.000đ

SIÊU PHẨM NHÀ

5.550.000.000đ

Bán căn nhà

6.900.000.000đ

Bán nhà Bùi Quang Là

2.100.000.000đ

Bán nhà hẻm xe tải

4.800.000.000đ