Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Tổ trưởng phục vụ

7.000.000đ

Phục vụ

4.000.000đ

Nhân viên bếp

6.000.000đ

Quản lý nhà hàng

9.000.000đ

Nhân viên bếp

8.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên pha chế

8.000.000đ

Nhân viên pha chế

6.000.000đ

Nhân viên tạp vụ

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Tổ trưởng phục vụ

7.000.000đ