TUYỂN TƯ VẤN VIÊN

8.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên tạp vụ

8.000.000đ

Tuyển Nhân Viên Parttime

30.000đ

Phụ bếp

6.000.000đ

Nhân viên bếp

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ

Nhân viên phục vụ

6.000.000đ