Hành tây

39.500đ

Củ dền

57.500đ

Cà tím

24.000đ

Bông cải xanh

33.000đ

Bầu xanh

45.000đ

Chanh

16.000đ

Cà tím

24.000đ

Bông cải xanh

33.000đ

Bí ngòi

28.500đ

Bầu xanh

45.000đ

Rau tía tô

13.500đ

Sả cây

31.500đ