Cà tím

24.000đ

Cà rốt

33.000đ

Bông cải xanh

33.000đ

Bí ngòi

28.500đ

Bầu xanh

45.000đ

Cải thảo

29.000đ

Cải ngồng

23.750đ

Bắp non

45.000đ

Bắp cải tím

55.000đ

Bắp cải

34.300đ

Bí đao

44.000đ

Cà rốt

33.000đ