Nồi đất

85.000đ

Thìa sứ

19.000đ

Nồi hấp

89.000đ

Thớt gỗ

99.000đ

Kệ chén

135.000đ