Ốc mỡ

120.000đ

Sò huyết

80.000đ

Rau câu dừa

99.000đ

Bánh su

160.000đ

Bánh su kem

80.000đ

Mì cay

80.000đ

Ốc len

80.000đ

Sò huyết

80.000đ

Ốc hương

181.000đ

Miến xào cua

150.000đ

Bánh bông lan

150.000đ

Rau câu dừa

99.000đ