Buffet lẩu

159.000đ

Bánh su kem

118.000đ

Bánh bông lan

32.000đ

Lẩu Tokbokki

132.000đ

Phần Tokbokki

35.000đ

Chả giò cua

71.000đ

Thịt cua lột sẵn

150.000đ

Ốc len xào dừa

80.000đ

1 phần ốc hương

181.000đ

1 phần sò huyết

80.000đ

Bò lửa hồng

74.000đ

Chuối Kẹp

80.000đ