Bánh su

40.000đ

Cua

170.000đ

Bánh su

160.000đ

Sò huyết

80.000đ

Càng cua bách hoa

120.000đ

Cua biển

170.000đ

Bánh su kem

80.000đ

Bánh bông lan

70.000đ

Rau câu

99.000đ

Ốc mỡ

120.000đ

Sò huyết

80.000đ

Rau câu dừa

99.000đ