Củ ba kích

220.000đ

Dâu tằm

100.000đ

Hà thủ ô

220.000đ

Quả sim rừng

150.000đ

Rễ cỏ tranh

150.000đ

Táo mèo

100.000đ

Rau đắng đất

120.000đ

Cây cỏ mực

100.000đ

Củ Ba kích

220.000đ

Táo đỏ

150.000đ

Sâm bố

350.000đ

Quả sim rừng

150.000đ