Khô cá trèn

480.000đ

Khô cá basa

140.000đ

Khô cá thiều

420.000đ

Mực 1 nắng

450.000đ

Khô cá đù

195.000đ

Khô cá lưỡi trâu

250.000đ

Mực một nắng

450.000đ

Khô cá sặc trứng

230.000đ

Khô Cá Dứa

250.000đ

Khô cá lóc

310.000đ

Khô cá chạch

325.000đ

Khô cá diêu hồng

270.000đ