Khô cá tra

280.000đ

Khô cá Basa

140.000đ

Khô cá lóc

310.000đ

Khô cá đù

195.000đ

Khô cá kèo

390.000đ

Khô cá chỉ vàng

160.000đ

Khô cá chạch

325.000đ

Khô cá Ba Sa

140.000đ

Khô cá tra

320.000đ

Khô cá chạch

320.000đ

Khô cá sặc rằn

320.000đ

Khô cá tra

320.000đ