Khô cá thiều

420.000đ

Khô cá chạch

325.000đ

Cá cơm chiên giòn

350.000đ

Mực một nắng

450.000đ

Khô cá lóc

310.000đ

Khô cá chạch

325.000đ

Mực 1 nắng

450.000đ

Khô cá tra

320.000đ

Khô cá lóc

310.000đ

Khô cá đù

195.000đ

Khô cá lưỡi trâu

250.000đ

Khô cá thu

320.000đ