THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG TRANG WEB

Trước tiên, xin chân thành cám ơn các Quý vị đã quan tâm truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi trong thời gian qua.

Trước yêu cầu điều chỉnh lại các hoạt động hỗ trợ giới thiệu sản phẩm cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như cải tạo trang web hiện hữu có một giao diện tốt hơn, nhiều tiện ích hơn để phục vụ cho Quý vị trong tương lai, nay trang web www.1cham.com sẽ tạm dừng phục vụ trong một thời gian để đầu tư và nâng cấp hệ thống. Rất mong nhận được sự thấu hiểu và thông cảm của Quý vị. Chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành sớm việc đầu tư và nâng cấp để tiếp tục phục vụ Quý vị trong tương lai không xa.


Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý vị đã quan tâm và ủng hộ.